За мен

Джеврие Иванова е студентка по медицина в Пловдив.

Има интереси в областта на хирургията и АГ.