Опит

1000, София, България, Г Софийски 3 ВМА
35924835553
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Работи с осигурител
1000, София, България, Мир 3
35924181446
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 17:00

Сряда

14:30 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 10:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb