Публикация

МЗ съобщи за сключени договори без осигурени средства


Два договора са сключени от второстепенни разпоредители към здравното министерство, без да са били осигурени финансово.

Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев при откриването на обновената АГ клиника в университетската болница „Св. Анна” в София. Централното управление на МЗ няма. 

Двата договора са на обща стойност 7,5 млн. лв. Те са сключени от две регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве за ремонт на административните им сгради.

В първия случай през 2008 г. в МЗ е представен проект за ремонт на стойност 4,5 млн. лв. РИОКОЗ провежда обществена поръчка за 3,9 млн. лв. От тях през същата година са изплатени 1,5 млн. лв. През 2009 г. инспекцията иска още половин милион лева за завършването на този проект. Нужните суми обаче не са предоставени поради липсата на средства в бюджета на министерството. Така през тази година от поетите ангажименти трябва да се разплатят 3,1 млн. лв.

При втория случай през 2009 г. друга инспекция сключва договор за 3,6 млн. лв. за ремонт, без да има нужните средства. Към момента тя е платила само 300 хил. лв., остатъкът трябва да се издължи до края на тази година.

 

Коментари