Публикация

Отчети ОПЛ

От 3 до 10 април се представят 3-месечните отчети в РЗИ-Пловдив


Колеги, очакваме ви в РЗИ-Пловдив, за представяне на 3-месечните отчети за имунизации за първо тримесечие на 2017 г.

 

Коментари