Публикация

Водата в Хасково все още е негодна за пиене

Водата в Хасково все още е негодна за пиене

Според тестовете в нея продължава да се отчита високо съдържание на уран


Водата в Хасково да не се използва за пиене и готвене, а само за хигиенни цели - къпане и миене.

Препоръката е на междуведомствена работна група от здравното, регионалното и екоминистерството. Вчера продължи пробонабирането и експресното изпитване на питейната вода в града.

Според предварителните резултати от новите проби, анализирани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда, в част от тях продължава да се отчита несъответствие по химичен показател уран.

Министерството на здравеопазването съобщава още, че продължава извършването на проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване.

Във връзка с въведените ограничения от Регионалната здравна инспекция в Хасково към ВиК оператора за преустановяване ползването на вода от водовземни съоръжения, за които са установени несъответствия, е възможно да има временни нарушения във водоподаването.

Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати, допълват от здравното министерство.

Коментари