Публикация

Европейската здравна карта става препоръчителна


Отпада изискването за задължителна европейска здравна карта за българските граждани, които пътуват в чужбина. Това решиха депутатите при приемането на промените в Закона за здравното осигуряване.

Здравната карта вече ще бъде само препоръчителна.
Мотивите за отмяната са, че такова изискване няма в другите страни-членки. Освен това въведеното задължение е в нарушение с основния принцип за свободно движение на гражданите в ЕС само с наличието на лична карта.

Европейската здравна карта обаче е важна за тези, които не биха могли да заплатят здравните услуги в дадена страна от ЕС. 

Коментари