Публикация

Специалист „Болничен пазар“ – документация

Специалист „Болничен пазар“ – документация

Кандидатите трябва да имат висше образование – в сферата на здравеопазването или икономиката 


„Софарма Трейдинг“ АД, част от групата „Софарма”, е търговска компания, предоставяща качествени и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето. 

Ние вярваме, че хората са наша основна ценност!

За екипа на отдел „Болничен пазар”, направление „Администрация”, търсим: Специалист „Болничен пазар” - документация, по заместване.

Основни задължения:

- Организира и координира цялостния процес по участие на компанията в обявени процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП);
- Изготвя в срок административната документация за участие в търгове за обществени поръчки за болничните заведения;
- Координира и участва в подготовката на документи по сключване на договорни отношения с възложител според спечелените позиции при участие в процедури по ЗОП;
- Познава Закона за обществени поръчки и се информира своевременно за промените в него, свързани с дейността на компанията на болничния пазар, като ги прилага в практиката си.

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование – в сферата на икономиката или здравеопазването;
- Опит в процедури по Закона за обществени поръчки – минимум 1 година;
- Отлична компютърна грамотност – Word, Excel, Outlook и др.;
- Умение за работа с документи;
- Инициативност, настойчивост и способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:

- Отлична работна атмосфера;
- Възможности за професионално развитие;
- Финансово стабилен и коректен работодател.


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари