МБАЛ Доверие – качество и професионализъм
МБАЛ Доверие – качество и професионализъм
МБАЛ Доверие – качество и професионализъм
20.04.17
Медицински комплекс "Доверие"
Медицински комплекс "Доверие"
Лечебно заведение
МБАЛ Доверие – качество и професионализъм

МБАЛ Доверие – качество и професионализъм

Представяне на МК "Доверие" АД

Многопрофилна болница за активно лечение Доверие, град София е модерно, европейско медицинско заведение. Тя разполага с високотехнологична съвременна апаратура и голям екип от специалисти във всички области на медицината.

Мнения