Публикация

Очаква се до 5% ръст на фармацевтичния пазар


През 2009 г. в България има 7% ръст на фармацевтичния пазар, който възлиза на 878 млн. евро. От тях болничният пазар е 152 млн., а аптечният – 726 млн. За 2010 г. се очаква до 5% ръст на лекарствения пазар, като тенденцията е изместване към по-скъпи терапии.

Това заяви Кунчо Трифонов от IMS-България.

Той посочи, че участието на държавата във фармацевтичния пазар е с най-ниско ниво в рамките на ЕС - 36,6% за 2009 г. и 35% - за 2010 г.

Средно за Европейския съюз средствата от обществени фондове за медикаменти са 85%.

Коментари