Публикация

Д-р Ст. Кацаров: Ако няма приватизация, може да има ликвидация

Д-р Ст. Кацаров: Ако няма приватизация, може да има ликвидация

*Коментар на д-р Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Д-р Ст. Кацаров: Ако няма приватизация, може да има ликвидацияПравителството е изготвило законопроект, с който ще се забрани приватизацията. Оттук нататък обособени части от имущества на държавни дружества или техни дъщерни фирми ще бъдат продавани по предложение на Министерския съвет, одобрено от парламента, ще гласи още законопроектът.

Ресурсът на българската държава за приватизация е изчерпан. Оттук нататък няма да продаваме, а ще развиваме държавните дружества, заяви новият министър на икономиката Емил Караниколов пред Нова телевизия. Парадоксално, господин Караниколов е досегашният шеф на агенцията по приватизация. Самата агенция няма да бъде закрита, въпреки че вече няма какво да прави. 

Забраната за приватизация засяга и акциите и дяловете на държавата в болниците. Повечето от тях и досега бяха в забранителен списък на закона. Ресурсът за приватизация на лечебните заведения за болнична помощ обаче не само не е изчерпан, той е такъв, какъвто е бил преди 20 години, защото нито една акция или дял от такива болници не бяха приватизирани.  

Повечето държавни болници имат натрупани огромни дългове, достигащи половин милиард лева. От доклад на Министерството на здравеопазването преди две години за финансовото състояние на държавните болници се виждаше, че най-малко половината от тях са във фактическа несъстоятелност и задълженията им надхвърлят активите. 
Тежкото финансово състояние пречи на инвестициите и привличането на добри специалисти, напротив - последните напускат. Отливът на добри лекари води до отлив на пациенти, а оттам и до по-малко приходи, което води до още по-лошо финансово състояние. 

Въпреки че правителството скрито субсидира държавните болници, къде под формата на закупена и безвъзмездно дадена апаратура, къде чрез безлихвено заеми, в това число и от държавната банка за развитие, те не могат да излязат от дълговата спирала. 
Държавните субсидии са пари, хвърлени на вятъра, и само отлагат неизбежното. Приватизацията е единствената възможност в губещите държавни дружества да се оздравят, като се подобри мениджмънтът и се влее частен капитал. 

Забраната за приватизация обрича губещите държавни болници на ликвидация. Пострадали от това ще са работещите в тези болници. Губещи са техните пациенти, губещи са контрагентите, чиито стоки и услуги никога няма да бъдат платени. Губещи са данъкоплатците, които ще покрият остатъчните загуби, в това число и загубите на НАП и държавния бюджет. 

Разбира се, правителството може да забрани и ликвидацията и каквото му хрумне още.  

*Мнението е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). 

Коментари