Публикация

МЗ изпрати на прокуратурата доклад за качеството на водата

При единични проби е установен естествен уран в Хасковско, община Димитровград, Пловдивско и района на Велинград


МЗ изпрати на прокуратурата доклад за качеството на водатаМинистерството на здравеопазването изпрати на Върховната административна прокуратура доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

Докладът е изискан с писмо от ВАП на 27 април. Резултатите от направената проверка потвърждават изводите от досегашните данни за най-често срещаните отклонения от нормите, информират от здравното министерство.

От началото на 2017 г. са извършени 2 677 проверки и 3 343 проверки на водоснабдителни обекти, като са изследвани 6 273 проби по показателите: химични и органолептични показатели – 62 862 изследвания; микробиологични – 12 095; радиологични – 599. Най-често срещаните отклонения продължават да са свързани с показалите нитрати, манган, желязо, органолептика (цвят, вкус, мирис и мътност), флуор и хлор.

Инспекциите са установили при единични проби наличия на естествен уран, при максимално допустима стойност 0,03 mg/l, в отделни водоизточници в Хасковско, община Димитровград, Пловдивско, района на Велинград и други. Веднага след констатиране на завишени над нормата нива по показател естествен уран, водоизточниците са изведени от употреба до нормализиране на резултатите.

До дни се очакват окончателните резултати на изследванията за радионуклиди от лабораторията на БАН, на база които ще може да се направи категорично заключение за годността на водата за питейни нужди, уточняват от МЗ.

По време на осъществения контрол са връчени 130 предписания за централни водоизточници и 101 предписания на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения за централни водоизточници  и 15 – на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; издадени са 23 наказателни постановления за централни водоизточници и 12 – на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; издадени са 13 заповеди за спиране на дейността на централни водоизточници.

Коментари