Публикация

Сироп за трансплантирани деца отново става безплатен

Сироп за трансплантирани деца отново става безплатен

Сироп за трансплантирани деца отново става безплатенОт 2 юни сиропът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 (сироп) става безплатен за трансплантираните деца, съобщи Министерството на здравеопазването.

На 22 май ведомството е било сезирано от неправителствени организации, че на пациенти се налага да доплащат сумата от 7,86 лв. за лекарството. За да изясни случаят, МЗ веднага е изискало информация от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Станало е ясно, че лекарственият продукт Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) през 2010 г. До възникването на казуса медикаментът е рефериран в групата лекарствени продукти с INN Ciclosporin, перорална форма - capsule (таблетки) и oral solution (сироп), и на пациентите не се е налагало да доплащат. 

Доплащането е ставало факт от 2 ноември 2016 г., след преизчисляване на групата с INN Ciclosporin, при което референт в групата става Sandimmun Neoral Capsule, soft 50 mg x 50, пише в доклада на НСЦРЛП до ресорния заместник-министър.

Националният съвет е изискал становище от касата дали двата медикамента да бъдат разделени в отделни групи според лекарствената форма - capsule и oral solution.

Становището на НЗОК от 25 май е положително – „за“ разделяне на таблетките и сиропа в отделни групи, като по този начин пациентите няма да доплащат и за двата медикамента. 
Промяната ще бъде публикувана на сайта на Съвета на 2 юни – деня, в който се прави месечната актуализация на Позитивния лекарствен списък. В аптечната мрежа Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution, без доплащане от страна на пациентите ще е достъпен от 16 юни, когато НЗОК актуализира аптечния софтуер.

За осигуряване безплатното лечение на трансплантираните деца в периода 2 - 16 юни медикаментът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution ще бъде отпускан срещу рецепта и без доплащане в аптека „Мина“ (бул. „Георги Софийски“ №10 – срещу арката на „Александровска“) обещават от фирмата-притежател на разрешението за употреба „Новартис“, след разговор със заместник-министър Лидия Нейчева. 

Министерството на здравеопазването апелира всички граждани, срещащи затруднения с достъпа до необходимите им лекарства, и пациентските организации, имащи информация за проблеми, да се обръщат към компетентните институции.

Обръщаме внимание, че преди 22 май в МЗ не е постъпило нито едно оплакване за необходимостта от доплащане на Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution. Това е и причината, поради която намираме назидателно-ироничния тон на писмото от пациентските организации за неприемлив“, изтъкват от министерството.

Със сигнала на пациентските организации и с отговора на магистър-фармацевт Нейчева до председателите на Федерация „Български пациентски форум“ и на „Асоциацията на чернодробно трансплантираните в България“ можете да се запознаете в прикачените файлове.

Коментари