Публикация

Сироп за трансплантирани деца отново става безплатен

Сироп за трансплантирани деца отново става безплатен

Sandimmun Neoral ще се поема напълно от НЗОК от началото на другия месец


Сироп за трансплантирани деца отново става безплатенОт 2 юни сиропът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 (сироп) става безплатен за трансплантираните деца, съобщи Министерството на здравеопазването.

На 22 май ведомството е било сезирано от неправителствени организации, че на пациенти се налага да доплащат сумата от 7,86 лв. за лекарството. За да изясни случаят, МЗ веднага е изискало информация от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Станало е ясно, че лекарственият продукт Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) през 2010 г. До възникването на казуса медикаментът е рефериран в групата лекарствени продукти с INN Ciclosporin, перорална форма - capsule (таблетки) и oral solution (сироп), и на пациентите не се е налагало да доплащат. 

Доплащането е ставало факт от 2 ноември 2016 г., след преизчисляване на групата с INN Ciclosporin, при което референт в групата става Sandimmun Neoral Capsule, soft 50 mg x 50, пише в доклада на НСЦРЛП до ресорния заместник-министър.

Националният съвет е изискал становище от касата дали двата медикамента да бъдат разделени в отделни групи според лекарствената форма - capsule и oral solution.

Становището на НЗОК от 25 май е положително – „за“ разделяне на таблетките и сиропа в отделни групи, като по този начин пациентите няма да доплащат и за двата медикамента. 
Промяната ще бъде публикувана на сайта на Съвета на 2 юни – деня, в който се прави месечната актуализация на Позитивния лекарствен списък. В аптечната мрежа Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution, без доплащане от страна на пациентите ще е достъпен от 16 юни, когато НЗОК актуализира аптечния софтуер.

За осигуряване безплатното лечение на трансплантираните деца в периода 2 - 16 юни медикаментът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution ще бъде отпускан срещу рецепта и без доплащане в аптека „Мина“ (бул. „Георги Софийски“ №10 – срещу арката на „Александровска“) обещават от фирмата-притежател на разрешението за употреба „Новартис“, след разговор със заместник-министър Лидия Нейчева. 

Министерството на здравеопазването апелира всички граждани, срещащи затруднения с достъпа до необходимите им лекарства, и пациентските организации, имащи информация за проблеми, да се обръщат към компетентните институции.

Обръщаме внимание, че преди 22 май в МЗ не е постъпило нито едно оплакване за необходимостта от доплащане на Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution. Това е и причината, поради която намираме назидателно-ироничния тон на писмото от пациентските организации за неприемлив“, изтъкват от министерството.

Със сигнала на пациентските организации и с отговора на магистър-фармацевт Нейчева до председателите на Федерация „Български пациентски форум“ и на „Асоциацията на чернодробно трансплантираните в България“ можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

отговор на МЗ.pdf
сигнал до МЗ.pdf

Коментари