Публикация

Фондът за лечение е подпомогнал 460 деца тази година

Фондът за лечение е подпомогнал 460 деца тази година

328 малки пациенти ще получат терапия у нас, а 132 –  в чужбина


460 деца, кандидатствали за организационно и финансово подпомагане в Център „Фонд за лечение на деца“ за периода януари - май тази година, са получили положителни решения от Обществения съвет. 

328 от децата ще се лекуват у нас, а 132 –  в чужбина, съобщават от фонда.
Общата сума за изплатените средства за подпомагане на лечението е в размер на 4 554 829 лв. (за терапия в България – 1 744 565 лв., за чужбина – 2 443 278 лв.).

В сумата за чужбина са включени и средства за транспорт, престой и придружител на детето. Най-голям брой малки пациенти, с тежки и редки заболявания – 69, се лекуват в Германия, в Австрия – 16, Франция – 11, Швейцария – 9, Италия – 8, Турция – 7, Великобритания – 6 , Люксембург – 5, и САЩ – 1.

От подпомогнатите 328 деца в България най-много са получили лечение в областта на неврохирургията, ортопедията, травматологията и онкохематологията.

Приходите във фонда за периода януари-май 2017 г. възлиза на 91 420 лв., като 8 473 лв. са от дарителите, а останалите – от глоби, санкции и наказателни лихви, наложени по чл.45 а от Закона за закрила на детето и други неданъчни приходи.

Коментари