Публикация

НЗОК готви наредба за пенсионерската потребителска такса


Националната здравноосигурителна каса подготви проект на Наредба за реда за заплащане на потребителската такса на пенсионерите, който е изпратен за одобрение в Националната агенция за приходите.

В тази наредба ще се регламентират отчетната и финансовата документация, необходими за изплащането на разликата между пълния размер на потребителската такса и сумата от 1 лев, дължима за всяко посещение на пенсионерите при посещение при личния лекар или стоматолог.

Готовата наредба ще бъде одобрена от министъра на финансите и от министъра на здравеопазването.

В документа са предвидени изисквания за наличие на разпечатки от касовите апарати на лекарите.

За да може да се адаптира работата на изпълнителите към изискванията на новата наредба, в нея са предвижда сумите да се изплатят към края на първото шестмесечие на тази година с натрупване за целия период.

 

 

Коментари