Публикация

110 години от създаването си отбеляза отделението по Ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ-Русе

110 години от създаването си отбеляза отделението по Ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ-Русе

Специалистит от страната уважиха празника на колегите си в крайдунавския град


 

  С тържествено честване отделението по УНГ - болести при УМБАЛ-Русе,  отбеляза своя 110- годишен юбилей.  За да уважат колегите в Русе,  пристигнаха  проф. Иван Ценев, проф. Диляна Вичева,  доц. д-р Александър Вълков, проф. Попова, проф. Карен Джамбазов и др.

  Отделението в Русе, датира от 1907 г., когато е било разкрито III-то отделение на болницата за очно-ушно-носно-гърлени болести. Д-р Димитър Семерджиев е първият лекар, завеждащ това отделение. Тогава то се е помещавало в един от павалионите на болницата с общ салон, в който били разположени 30 легла. По това време отделението не е разполагало с операционна, а операциите са се извършвали в общата операционна на лечебното заведение. През 1933 г. обаче в отделението е била отворена самостоятелна операционна зала, която разполагала със собствен автоклав. Три години по- късно е била изградена и баня. След доста ремонти и премествания, в началото на 1998 година, когато е открит новопостроения Хирургичен блок, отделение Ушно-носно-гърлени болести се нанася в своя дом, където се помещава и до днес, на 11-ти етаж на блока.


   За основател и първи началик на очно-ушно отделение през 1907 г. бил назначен Д-р Димитър Семерджиев. Цели 24 години д-р Семерджиев е водил отделението. Д-р Семерджиев бил френски възпитаник, изключително добре подготвен за специалността. Той е първият в Русе, който извършва успешни операции на очите и ушите. Освен с любовта и грижата към пациентите, независимо от техния социален статус, д-р Семерджиев бил известен и със своите демократични разбирания. От 1928 г. до август 1931 г. Д-р Семерджиев е бил управител на болницата, след която година поради болест напуска Русе. 
Д-р Георги Тихолов Мустаков постъпва на 1 юли 1928 г. като стажант-лекар в отделението. Със свойствения си младежки ентусиазъм и всеотдайност, поема работата от застаряващия вече и болен д-р Семерджиев, за да служи в същото отделение в продължение на 35 години до 28 май 1963 г. От 4 ноември 1931 г. д-р Георги Мустаков фактически поема ръководството на отделението. 
   След напускането на д-р Мустаков, от септемви 1963 г. за завеждащ отделение е назначен Д-р Цено Георгиев, който в продължение на 17 години заема тази длъжност до октомври 1980 г., когато се пенсионира, но остава да работи още известно време като пенсионер.
Ученик на д-р Мустаков, д-р Цено Георгиев продължава неговото дело. Издига и поддържа нивото на диагностично-лечебната работа и престижа на отделението все така високо. По времето на д-р Цено Георгиев като завеждащ се внедряват ендауралните операции, започват микрохирургичните операции на ушите, прицелните бронхографии, разкрива се на функционален принцип аудиометричен и отоневрологичен кабинет. Отделението поддържа името и признанието на едно от водещите и авторитетни в страната.
    След пенсионирането на Д-р Цено Георгиев, за завеждащ УНГ е назначен д-р Петко Христов, работил в стационара повече от 10 години и имал възможност да се изгради като опитен специалист. 
    Д-р Христов издигна диагностичната и лечебна дейност на ново ниво: въведена е фибробронхоскопията, ултразвуковата диагностика, микроларингохирургията и др.
След пенсионирането на Д-р Христов през 1994 г., за завеждащ отделение е назначен д-р Цветан Данев. След преминаването на д-р Данев като директор на РЦЗ - от 2000 г. началник на отделението става д-р Радослав Къчев, който се заема да доразвие микрохирургията на ларингса и средното ухо, и въвежда в отделението ларингостробоскопското и епифарингоскопско изследване. За нещастие, на 14 април 2005 г., две седмици след като навършва 45 години, почива. 
    Началник на отделението до 2010г. е д-р Тихол Мустаков, а след това управлението му поема д-р Цветан Данев. От март 2017 година началник на отделени „Ушно-носно-гърлени болести е д-р Огнян Лечев.

Коментари