Публикация

Медицински представител – гр. Пловдив

Медицински представител – гр. Пловдив

Подходящи за длъжността са кандидати с висше образование в областта на медицината, фармацията и биотехнологиите


Описание на длъжността:       
Като медицински представител в Алвоген Фарма България ЕООД за Пловдив, Вие ще отговаряте за:
•    Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с лекари специалисти, фармацевти и/или други ключови клиенти;
•    Промотиране на продуктите на компанията чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион, организиране на срещи, презентации и кръгли маси, както и при участието й в специализирани мероприятия - конференции, конгреси, симпозиуми;
•    Контролиране и осигуряване на наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в региона;
•    Проучване и развитие на пазара на медикаментите на компанията и мониторинг на конкурентните компании и продукти в региона;
•    Изготвяне, поддържане и актуализиране на клиентската база данни.

Изисквания към кандидатите:
Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;
•    Висше образование в областта на медицината, фармацията и биотехнологиите;
•    Предишен опит на подобна позиция е предимство;
•    Отлични презентационни и комуникационни умения;
•    Умения за изграждане и изпълнение на успешни стратегии за действие;
•    Добро ниво на владеене на английски език;
•    Валидно свидетелство за управление на МПС;
•    Много добри компютърни умения.

Какво предлагаме:
Динамична и предизвикателна работа в бързо развиваща се компания с високо професионално обкръжение
•    Трудов договор;
•    Адекватно възнаграждение;
•    Бонификационна схема на база постигнати добри резултати;
•    Възможности за бъдещо развитие;
•    Служебен автомобил.

Може да кандидатствате, като изпратите актуално CV до 28.07.2017 г.

Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати. Конфиденциалността е гарантирана.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари