Публикация

Приета е новата наредба за медицинската експертиза


Министерският съвет прие нова наредба за медицинската експертиза. Тя е съобразена изцяло с последните промени в Закона за здравето.

Очаква се чувствително скъсяване на сроковете за осъществяване на административните производства и облекчаване на реда за освидетелстване, както и постигане на ефективен контрол върху актовете на медицинската експертиза, съобщи правителственият пресцентър.

Част от пациентите (до 16-годишна възраст) вече ще бъдат пренасочвани към новите органи на медицинската експертиза - детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК) към многопрофилните болници в столицата и в областните градове

При освидетелстването на децата до 16 години и на възрастните, придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, ще се определя видът и степента на увреждане, а на хората в трудоспособна възраст - степента на трайно намалена работоспособност.

В наредбата се регламентира и пожизнено определяне на трайна неработоспособност на хора със заболявания, които не подлежат на промяна.

Заради липсата на кадри при изграждането на лекарски консултативни комисии (ЛКК) в постоянния състав на общата ЛКК ще бъдат включвани както невролози, така и неврохирурзи, специалисти по очни, детски и психични болести. По този начин съответните заболявания ще могат да бъдат освидетелствани от общата ЛКК.

Предвижда се повишаване на квалификацията на лекарите от ДЕЛК, ТЕЛК, както и на лекарите - представители на териториалните поделения на НОИ. При постъпване на работа те ще преминават задължителен едномесечен курс на практическо обучение в НЕЛК, а впоследствие, най-малко веднъж годишно - 5-дневен курс за практическо обучение отново в НЕЛК.

Коментари