Публикация

Приемат още 95 фармацевти, медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти

Приемат още 95 фармацевти, медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти

Студентите ще се обучават в Медицински университет-Плевен и в Югозападния университет в Благоевград


Правителството одобри допълнително 95 места за субсидирано от държавата обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ за учебната 2017/2018 г. , съобщиха от Министерския съвет.

Те ще бъдат разпределени между Медицинския университет в Плевен, където се откриват още 15 места за фармацевти, и Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, в който допълнителните места са за специалностите „Акушерка“ – 12, „Медицинска сестра“ – 30, и „Кинезитерапия“ – 38.

Исканията са на академичните ръководства на висшите училища. Допълнителният прием има за цел да създаде възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването и по този начин да се намали недостигът и да се удовлетвори увеличеното търсене в съответните региони на страната.

Коментари