Публикация

Започна Националната конференция по нефрология

Богата научна програма в рамките на 3 дни ще обхване важните абспекти в диагностиката и лечението на бъбречните заболявания


В к.к. "Албена" беше открита традиционната Национална конференция по нефрология на Българското нефрологично дружество. Над 200 участници в рамките на 3 дни ще  обсъждат последните тенденции в областта на нефрологията - диагностика и лечение на бъбречните заболявания.

Във фокуса на богатата науча програма са теми като : Бъбречна биопсия - къде е мястото на България в световната практика; Диагнозата постинфекциозен глумероловефрит; Влияние на фактори на средата върху глумеролната филтрация; Оценка на ХБЗм Оценка на бъбречната функция след бъбречна трансплантация; Хемодиализно лечение и др.

Беше обърнато внимание, че създаването на единен Национален регистър би увеличило резултатността на бъбречните биопсии и диагностиката и лечението на нефрологичните заболявания.

проф. Паскалев откри Националната конференция по нефрология

 

Очаквайте интервюта с водещи специалисти.

Над 200 участницина НАционалната конференция по нефрология

 

Коментари