Публикация

Медицински консултант – гр. Плевен

Медицински консултант – гр. Плевен

Квалификация за медицинска сестра е предимство, но не е задължителна


Във връзка с разширяване на дейността по проект, подпомаган от биофармацевтична компания AbbVie, свързан с подобряване на грижата за пациенти, получаващи лечение, реимбурсирано от НЗОК, Евро Аксес Консултинг ЕООД търси да назначи на пълен работен ден: Медицински консултант – гр. Плевен.

Длъжността изисква следните отговорности:
- Административна подкрепа при изготвяне на необходимата документация;
- Обучение на пациентите за правилно прилагане на лечението.

Изисквания към кандидатите:
- Квалификация за медицинска сестра е предимство, но не е задължителна; 
- Познаване и практически опит със специализирана програма ,,Гама Консулт“ също е предимство;
- Умение за организиране и планиране на работното време;
- Комуникативност и умение за работа в екип;
- Инициативност;
- Базови компютърни умения – Word, Excel;
- Шофьорска книжка.

Ние ви предлагаме:
- динамична и предизвикателна работа;
- възможност за кариерно развитие;
- конкурентно заплащане.

Очакваме Вашето придружително писмо, автобиография, копие от диплома за завършено образование и квалификация за медицинска сестра, ако има такава, актуална снимка, точен адрес и телефонен номер. 

Само избраните от нас кандидати ще бъдат поканени на интервю! Конфиденциалността е гарантирана!

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари