Публикация

Дискусия за реформите в здравеопазването


Дискусия на тема „Българското здравеопазване - между незавършените реформи и предизвикателствата на кризата. Здравето на хората - национален приоритет в стратегия „България 2020” ще се проведе днес в Пловдив.

Тя е в рамките на инициативата на президента Георги Първанов за подготовка и обществено обсъждане на националната стратегия „България 2020”.

За участие са поканени представители на държавни институции и на местната власт, директори на здравни заведения и ректори на висши медицински училища, съсловни и пациентски организации, синдикати, неправителствени организации, експерти.

 

Коментари