Публикация

Типове затлъстяване

Има отрицателен ефект върху здравето и е свързано с различни здравословни проблеми


Хронично състояние с натрупване на прекомерно количество телесна мастна тъкан - подкожно, в коремната кухина, около вътрешните органи, което има отрицателен ефект върху здравето и е свързано не само с различни здравословни проблеми, но и с намалена продължителност на живота.

Прикачени файлове

pdf

Коментари

Здравейте д-р Цветков! Броят на оперираните пациенти е впечатляващ. Аз работя като ОПЛ. Имам пациенти с болестно затлъстяване със или без ЗД, но никой не е опериран. Тази тема изобщо не е била обсъждана от консултиращите ендокринолози и в моето съзнание е козметична оперция. Съжалявам, че в тази насока съм изостанала от времето. По клинична пътека ли се прави операцията, или е платена? Не съм сигурна, че някой ще прояви интерес, но бих искала да знам повече. Предполагам, че в мрежата могат да се намерят материали. Вие къде работите и може ли да консултирам пациент с Вас? Поздрави!

Статията е интересна, но има малко академичен стил и не отговаря на следните въпроси: 1. Кои пациенти с болестно затлъстяване трябва да се лекуват консервативно като цяло. 2. Кои пациенти с Диабет тип 2 и болестно затлъстяване трябва да се лекуват консервативно и кои с хирургична интервенция.  За съжаление в България повечето неща са на принципа: :Моята територия си е моя, за другите възможности за лечение пациентът е длъжен да се осведомява чрез Интернет" . Лично аз имам оперирани над 120 български пациенти в последните 7 години с болестно затлъстяване и Диабет тип 2 или болестно затлъстяване и Метаболитен синдром, които са излекувани на 92% след стомашен или мини-стомашен бай-пас въпреки резистентността на ендокринолози по въпроса. Време е да информирате коректно пациентите си с новооткрит Диабет тип 2 и болестно затлъстяване, че хирургичното лечение превъзхожда по всички показатели медикаментозното и че високите нива на хормона Лептин са също индикация за операция!