Публикация

Типове затлъстяване

Типове затлъстяване

Има отрицателен ефект върху здравето и е свързано с различни здравословни проблеми


Хронично състояние с натрупване на прекомерно количество телесна мастна тъкан - подкожно, в коремната кухина, около вътрешните органи, което има отрицателен ефект върху здравето и е свързано не само с различни здравословни проблеми, но и с намалена продължителност на живота.

Прикачени файлове

pdf

Коментари

Статията е интересна, но има малко академичен стил и не отговаря на следните въпроси: 1. Кои пациенти с болестно затлъстяване трябва да се лекуват консервативно като цяло. 2. Кои пациенти с Диабет тип 2 и болестно затлъстяване трябва да се лекуват консервативно и кои с хирургична интервенция.  За съжаление в България повечето неща са на принципа: :Моята територия си е моя, за другите възможности за лечение пациентът е длъжен да се осведомява чрез Интернет" . Лично аз имам оперирани над 120 български пациенти в последните 7 години с болестно затлъстяване и Диабет тип 2 или болестно затлъстяване и Метаболитен синдром, които са излекувани на 92% след стомашен или мини-стомашен бай-пас въпреки резистентността на ендокринолози по въпроса. Време е да информирате коректно пациентите си с новооткрит Диабет тип 2 и болестно затлъстяване, че хирургичното лечение превъзхожда по всички показатели медикаментозното и че високите нива на хормона Лептин са също индикация за операция!