Публикация

Празникът на МУ-Плевен на 31 октомври ще бъде отбелязан с двойна промоция

Празникът на МУ-Плевен на 31 октомври ще бъде отбелязан с двойна промоция

Ще се проведе и церемония по награждаване за академично развитие със специална демонстрация на 3Д студиото


На 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен. С Решение на Академичния съвет на МУ-Плевен датата 31 октомври е утвърдена като официална за провеждане на празника на висшето училище.

 

На 31 октомври 2017 г., вторник, Празникът на МУ-Плевен ще протече при следната програма от две части:

 

Двойна промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж

  • 11.00 ч, зала „Магнум“, Втора клинична база – Тържествена промоция на Випуск 2017 дипломанти на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж
  • 12.00 ч – Музикален поздрав и коктейл за дипломанти и преподаватели
  •  
  • Церемония по награждаване за академично развитие
  • 14.00 ч, зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център - Официална церемония по награждане с плакети на представителите на академичната общност на МУ-Плевен, придобили нови академични степени и длъжности през изминалата година
  • 15.00 – Празничен коктейл и музикален поздрав.

На Тържествената промоция на Празника на висшето училище ще се дипломират общо 145 абсолвенти от Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж – 70 здравни специалисти от специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ и 75 дипломанти от специалностите „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник фармацевт“. Средният успех на дипломантите на Факултет „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж е много добър с отличници на Випуск 2017 Павлина Радева от специалност „Акушерка“ и Даяна Гергова от специалност „Помощник фармацевт“.

Във втората част на Празника в зала „Амброаз Паре“ общо 32 преподаватели на висшето училище ще бъдат удостоени с плакети за академично развитие през изминалата година – 1 за придобиване на научната степен „доктор на науките“, 11 за придобиване на научната степен „доктор“, 12 за заемане на академичната длъжност „доцент“ и 8 за заемане на академичната длъжност „главен асистент“. За представителите на академичната общност ректорът проф. д-р Славчо Томов ще направи демонстрация на възможностите на новоразкритото 3Д студио за обучение на студенти, докторанти и специализанти.

 

Коментари