Публикация

Инсинераторът в УМБАЛ „Свети Георги” не работи


Съществуващият от години проблем с управлението на биологични и медицински отпадъци в пловдивската Университетска болница „Свети Георги” вече е решен.

„Ден след затварянето на инсинератора в База 2 по предписание на Регионалната инспекция по околната среда и водите сключихме договор с лицензирана фирма за събиране, транспортиране и обезвреждане на болничните отпадъци”, съобщи заместник-изпълнителният директор на здравното заведение по административно-стопанската част инж. Атанас Чилингиров.

Според него запечатването на пещта е станало на 16 март, а подписването на контракта – на следващия ден.

„Със заповед на изпълнителния директор на болницата е създадено специално звено, което контролира управлението на болничните и медицинските отпадъци. Изпълняваме и всички предписания на РИОСВ-Пловдив за правилно и безопасно третиране на събрания отпадъчен материал”, посочи инж. Чилингиров.

Извеждането от експлоатация на пещта е била превантивна административна мярка, с цел опазване на околната среда. В получените предписания от РИОСВ-Пловдив е записано, че до 31 март болницата трябва да сключи договор с оторизирана фирма за предаване и последващо третиране на отпадъците.

Този договор вече е налице, обясниха от УМБАЛ „Свети Георги”.

Проблемът с инсинератора съществува повече от 4 години, а новото ръководство на болницата е успяло да го реши.

Коментари