Публикация

Уникални демонстрационни операции на Симпозиума по офис хистероскопия в МБАЛ „Надежда“

Основни лектори бяха световни имена в гинекологията


Лекари от осем държави взеха участие на Симпозиума по офис хистероскопия, който се проведе на 24 и 25 ноември в МБАЛ „Надежда“.

 

Основни лектори на събитието бяха световни имена в гинекологията като проф. Джампиетро Губини, един от бащите на съвременната офис хистероскопия, разработил революционен минирезоскоп, носещ неговото име, проф. Серхио Хаимович, който пръв в света въвежда медицинския лазер в офис хистероскопията, и д-р Луис Алонсо, водещ специалист и автор на учебници по хистероскопия, както и главен редактор на Hysteroscopy Newsletter, единственото международно онлайн издание в тази медицинска област.  

 

Към международните експерти от българска страна се присъединиха д-р Георги Стаменов и д-р Димитър Цветков от болница „Надежда“, които успешно прилагат иновативния метод в своята практика.

 

Програмата на първия ден от събитието бе споделена между теорията и практиката. Лекции и дискусии се редуваха с практически упражнения в залата със симулатори. Темите на лекциите бяха насочени към различни практически аспекти от използването на хистероскопската техника. Освен „преговор“ на основни положения като индикации и контраиндикации, и напомняне за голямата роля, която може да играе офис хистероскопията в диагностиката на различни патологии на женския генитален тракт, програмата включваше специални акценти за подходите при третирането на полипи, адхезии и миоми, както и за приложението на офис хистероскопия при т.нар истмоцеле – все по-разпространен маточен дефект, който се получава като усложнение след Цезарово сечение. 

 

В края на всеки теоретичен модул участниците имаха възможност да упражнят своите умения на разнообразие от симулатори – бяха представени лазерни системи за хистероскопия, преносими хистероскопски системи тип „всичко в едно“, демонстрирани върху реалистични силиконови симулатори, както и единствен по рода си хистероскопски симулатор тип „виртуална реалност“, позволяващ работа с реални инструменти по широк набор от патологии. 

 

Вторият ден на събитието беше изцяло практически ориентиран. Модулът „Хирургия на живо“ предложи на присъстващите уникална възможност за развиване и надграждане на уменията в реална среда. Сесията се проведе в три отделни операционни зали с директна видеоконферентна връзка към залата на симпозиума.  

 

Изключителен интерес предизвикаха операциите на сложни случаи, демонстрирани от

проф. Хаимович, проф. Губини и д-р Алонсо. 
Иновативен метод за хистероскопско лечение на истмоцеле демонстрира проф. Губини. Истмоцеле представлява белег по предна маточна стена в резултат на предходно секцио. То може да бъде причина за неправилно кървене от матката, болезнен полов контакт и вторичен стерилитет. Предвид нарастващата честота на оперативното родоразрешение, честотата на тази патология се увеличава, затова приложението на минимално инвазивния хистероскопски метод е от изключително значение. 

 

Отстраняване на сраствания в матката след аборти както и отстраняване на тотална преграда на матката и маточната шийка при жена със стерилитет показа д-р Луис Алонсо. Проф. Хаимович демонстрира хистероскопска операция с лазер за отстраняване на миоми, разположени в маточната кухина, както и вапоризация (изпаряване) с лазер на миоми, разположени в стената на матката, с размери до 5 см. 

 

Съчетанието от опита на двама експерти д-р Хаимович и д-р Губини доведе до извършването на уникална по своята същност операция – резекция на истмоцеле по методиката на Губини с лазер. Това прави интервенцията по-малко инвазивна с възможност да се изпълнява в амбулаторни условия. 

 

И през двата дни на събитието участниците имаха възможност да се запознаят с водещи производители на оборудване и консумативи за гинекологията, като срещата с индустрията беше допълнена от изключително полезни сателитни симпозиуми.

Коментари