Публикация

ВМА на 126 години: Повод за гордост и голяма отговорност!

ВМА на 126 години: Повод за гордост и голяма отговорност!

Военномедицинската академия запазва традициите си в добрата медицинска практика, стремежа за усъвършенстване на кадрите


Днес, 1 декември, Военномедицинската академия отбелязва 126-ата годишнина от създаването си – история, която е повод за гордост, но и за голяма отговорност!

 

Основите на Военномедицинската академия са положени на 1 декември 1891 г., когато влиза в сила Заповед на военния министър за създаване на Софийска обща гарнизонна болница. За неин първи началник е назначен д-р Георги Золотович, лекар на Военното училище, участвал в изготвянето на законопроекти за здравеопазването и един от основателите на Българския лекарски съюз. 

 

В една от първите публикации по въпросите на военната медицина от 1893 г. „Няколко думи върху нашите военни болници“, санитарният майор Игнат Барбар препоръчва столичната дивизионна болница „да е образец във всяко отношение“. Тази мисъл за образцово справяне с поставените задачи не престава да съпътства историята на болницата от създаването й до днес. 

 

На 12.08.1960 г. с Постановление на Министерския съвет се създава Висш военномедицински институт, чиято структура позволява наред с основната лечебно-диагностична дейност да се разширят възможностите за специализация и усъвършенстване на медицинските офицери по военномедицинските специалности, подготовка на медицинските кадри за нуждите на армията, както и за разработване на научни проблеми, свързани с медицинското осигуряване на войските в мирно и военно време.

 

Със създаването на ВВМИ през 1960 г. и построяването на новата сграда през 1980 г. се извършват редица структурни промени и подобрения във военното здравеопазване, които издигат ВВМИ до нивото на най-престижните медицински учреждения в страната.

 

Израз на изградения авторитет и признание за дейността на ВВМИ е издаденият Указ № 546, с който от 07.04.1989 г. към Министерството на отбраната се създава Военномедицинската академия, като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри. 

 

Военномедицинската академия е свързана със системата на националното ни здравеопазване чрез звеното си за спешна медицинска помощ, създадено през 1990 г., със задача да обслужва както специфичния контингент, така и цивилното население.

 

Над сто години специалисти от ВМА участват в хуманитарни мисии зад граница. От участието си в първата военномедицинска мисия по време на Руско-японската война през 1904 г. медици от болницата са работили в Русия, Корея, Виетнам, Камбоджа, Алжир, Сирия, Мозамбик, Никарагуа, Ангола, Етиопия, Либия, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Турция, Македония, Афганистан, Ирак, Украйна, Хаити, Мали и други.
Паралелно с коренните промени в нашето общество, ВМА също структурно се променя с цел привеждането й в съответствие със световните и натовските стандарти, както и с националното законодателство в областта на здравеопазването. 

 

ВМА запазва традициите си в добрата медицинска практика, стремежа за усъвършенстване на кадрите и поощряване на научните разработки за развитие на медицинската наука. 

Коментари