Публикация

Фармацевти – гр. София

Фармацевти – гр. София

Изисква се опит в аптека - минимум 6 месеца


Дибо' 97 ЕООД е фирма с традиции в аптечния пазар. От 19 години работим, следвайки неотклонно нашите ценности, сред които основно място заемат компетентното и професионално обслужване с индивидуален подход към всеки клиент.

 

За обекти в София търсим:
ФАРМАЦЕВТИ - МАГИСТРИ ИЛИ БАКАЛАВРИ

 

Основни задължения:
-    Компетентно, професионално и учтиво обслужване на клиентите с индивидуален подход към всеки клиент;
-    Активна комуникация с клиента;
-    Целенасочена работа в посока постигане на поставените цели.

 

Изисквания към кандидатите:
-    Съответстващо фармацевтично образование;

-    Опит в аптека - минимум 6 месеца;

-    Познаване и умение за работа с аптечен софтуер;

-    Инициативност и комуникативност;
-    Отговорност и стремеж към постигане на поставените цели;

-    Умения за консултиране на клиенти.

 

Ние предлагаме:
-    Възможност за работа в обекти с традиции; 

-    Коректен работодател, спазващ всички изисквания според трудовото законодателство - работно време, отпуски, заплащане на извънреден труд и други;

-    Участие в обучения, развиващи професионалните умения и компетенции;

-    Работа в колегиална среда с екип от утвърдени професионалисти;

-    Отлично възнаграждение, съобразно заеманата позиция;

-    Високи допълнителни бонуси, обвързани с постигнатите резултати.

 

Заплата: от 1300 до 1700 BGN (Нето)

 

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари