Публикация

Гeнеричните медикаменти носят полза и за пациентите, и за държавата

Гeнеричните медикаменти носят полза и за пациентите, и за държавата

Аркади Шарков, икономически експерт от ЕКИП обяснява ползата за гражданите и за обществото от употребата на генерични медикаменти


Генеричните медикаменти са ефективни и ефикасни. Те са на по-ниска цена, защото производителят им не е направил първоначалните разходи за откриване и налагане на активното вещество. 

В цяла Западна Европа и в САЩ здравните системи залагат на генеричните медикаменти, защото такава политика е много по-ефективна. С наличните средства се покрива лечението на много по-голяма група пациенти. 

Отделният пациент също има полза от генеричната терапия, защото се лекува ефективно и на значително по-ниска цена.

Прогенеричната политика има пряко отношение и към достъпа до иновативни лекарства, когато за дадено забояване няма генерични медикаменти. Защото, когато здравната система изразходва ефективно парите за лекарства, остават повече средства и за иновативно лечение.

Коментари