Публикация

Световната банка ще продължи да подпомага здравеопазването у нас


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с постоянния представител на Световната банка за България Флориан Фихтел. В разговора участваха и заместник-министрите на здравеопазването проф. Иван Миланов и Гергана Павлова, съобщи здравното министерство.

Проф. Борисова запозна Флориан Фихтел с основните насоки на здравната реформа у нас.

Промените ще се правят в съответствие с установените европейски практики за съотношение на лечебни заведения за болнично, доболнично лечение и за долекуване, посочи проф. Борисова.

След изготвянето на актуалната здравна карта точно ще се установят възможностите на съществуващите лечебни заведения /специалисти, апаратура, легла/ и въз основа на това ще се създаде болнична структура, отговаряща на реалните необходимости на населението по региони.

Болниците ще бъдат разделени на три нива на компетентност, съобразно тяхната осигуреност с апаратура и специалисти.

Като друг важен елемент на реформите проф. Борисова посочи мерките на МЗ за издигане професионализма на лекарите чрез подобряване на системата на обучение и специализация.

В доболничната помощ ще бъдат стимулирани груповите практики, за да се повиши качеството на медицинската помощ и те да станат допълнителен механизъм за специализация на младите лекари.

С оглед намаляване броя на най-разпространените заболявания - сърдечно-съдови, онкологични и други, приоритет на здравното министерство ще бъде засилването на профилактиката и осигуряването на адекватно и модерно лечение у нас, посочи министър Борисова.

Постоянният представител на Световната банка у нас изрази задоволството си от визията на новия екип на МЗ за промени в българското здравеопазване.

Подчертано беше, че международната институция очаква решителни стъпки, които да доведат до ефективно разходване на средствата, промяна на нагласите в обществото и повишаване качеството на медицинската услуга.

Забавянето на реформите е довело до изоставане по отношение на други страни и за да бъде то наваксано, е необходимо силно лидерство, решителност и воля.

Флориан Фихтел изрази готовността на Световната банка да продължи да подпомага процесите в здравеопазването. Той посочи, че особено важен фактор за успеха на реформите е гражданите да бъдат информирани за всички предстоящи стъпки с цел промените да получат обществената подкрепа.

Коментари