Публикация

Инициатива „Здраве чрез ваксинопрофилактика”


Даден е стартът на уникален за българската практика в здравеопазването формат в сферата на превенцията. За първи път държавата, неправителственият и частният сектор обединяват усилия, за да може уязвимите етнически малцинствени групи да имат достъп до ваксините от имунизационния календар.

Конкретен повод за инициативата „Здраве чрез ваксинопрофилактика” под патронажа на председателя на здравната парламентарна комисия д-р Лъчезар Иванов е епидемията от морбили, която обхвана в последните месеци много региони в страната – заболелите са 17 хиляди, инфекцията взе и 19 жертви.

Националният съвет за сътрудничеството по етническите и демографските въпроси съобщи, че към общините вече 4 години работят 105 здравни медиатори, а през миналата година 19 общини са поели обучението на местни здравни медиатори.

 

Коментари