Публикация

Информация относно бележката за отсъствие поради заболяване на дете/ученик

Информация относно бележката за отсъствие поради заболяване на дете/ученик

Договорено беше с МЗ тя да не се включва в новата Наредба за пакета медицински дейности и да не се таксува повече от 3 лв.


Уважаеми колеги, изпълнители на извънболнична медицинска помощ,

 

В тазгодишния преговорен процес с представители на МЗ постигнахме договореност бележката за отсъствие поради заболяване на дете/ученик да не се включва в новата Наредба за пакета медицински дейности и да не се таксува повече от 3 лв.

 

БЛС беше убеден, че отговорните органи ще спазят коректно договорените условия при публикуване на Наредбата. На 28 февруари, при проведена среща в Министерството на здравеопазването с представители на БЛС, от ведомството ни информираха за промяна в позицията на министерството относно гореизложения казус.

 

След подписване на НРД 2018 г., на 28 февруари и 1 март ръководството на БЛС продължи с обсъжданията по поставения въпрос. Припомнихме поетия ангажимент от страна на Министерството на здравеопазването и представихме аргументи в подкрепа на сега съществуващата практика.

 

БЛС получи уверение, че въпросът ще бъде решен по-най-добрия начин за лекарите и бележката за отсъствие поради заболяване на дете/ученик няма да се включва в пакета медицински дейности, заплащан от НЗОК.

 

Очакваме представителите на Министерство на здравеопазването като коректен партньор да изпълнят поетия ангажимент, който многократно заявиха пред БЛС.

 

С уважение,

Ръководството на БЛС


 

Коментари