Публикация

УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 

УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 

Тя е за цялостна медицинска дейност и е за срок от 5 години


Със заповед №РД-17-50/1.03.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на основание Закона за лечебните заведения и Наредба №18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, и решение на Акредитационния съвет (протокол №1/25.01.2018г.), УМБАЛ „Александровска” ЕАД с прилежащите й структури получава акредитационна оценка „отлична” за цялостна медицинска дейност за срок от пет години. За същия период болницата е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински университет, София.

 

Това е заслужена оценка за всекидневните усилия, всеотдайност и изключителен професионализъм на специалистите от лечебното заведение. Оценка, която надгражда и продължава традициите и утвърждава репутацията на Александровска болница на водещ национален университетски и лечебно-диагностичен център.

Коментари