Публикация

Eврофинансиране на държавни болници се отлага


Оценителна комисия е отхвърлила Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, с която ведомството кандидатстваше за безвъзмездно финансиране в размер на 148 млн. лева по оперативна програма „Регионално развитие”.

20 болници в страната трябваше да получат 79,9 млн. лева, за да се превърнат във високотехнологични. Останалите средства щяха да бъдат използвани за домове за медико-социални грижи и за обновяването и модернизацията на лъчеапаратурата.

Средносрочната рамкова инвестиционна програма на здравното министерство обаче не е приета, тъй като целите и задачите, които си поставя, не са ясно структурирани, липсва и анализ на регионалните нужди и проблеми, както и на критериите за избор на конкретните обекти.

Заради отхвърлената средносрочна рамка подадените от МЗ 10 проектни фиша не подлежат на оценка.

Министерството на здравеопазването съобщи, че новият екип на ведомството преразглежда проектните фишове и ще отрази забележките на управителния орган.

„Ръководството на министерството е убедено, че след като се съобрази с направените забележки, ще се постигне положителен резултат.

Предвижда се Средносрочната рамкова инвестиционна програма да бъде пренаписана и подадена за нова оценка на управляващия орган до септември”, допълва МЗ.

Коментари