Публикация

Основни акценти от "Дни на детската ортопедия и травматология"

Конференцията се проведе от 29 до 31 март 2018 г. в Сандански


Ортопедичният форум "Дни на детската ортопедия и травматология" събра в Сандански водещи специалисти в областта. Конференцията се организира от Секцията по детска ортопедия и травматология към Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) и Балканската асоциация по артроскопия, спортна травматология и спортна медицина. 

"Това е една прекрасна инициатива, превърнала се в ежегодна традиция, в която са вплетени усилията на детските ортопеди и травматолози на България, усилията на НСА в лицето на проф. Жени Димитрова и доц. Румяна Ташева и в колаборация със спортните травматолози. На нея представяме както клинични случаи, така и проблеми, с които сме се сблъсквали като специалисти. Радостно е, че сред участниците виждам все повече млади хора, както и традиционно колеги от Македония, тази година гостите ни от нашата съседка са над 20" 

сподели д-р Христо Мазнейков, управител на МБАЛ "Света София"и началник клиника "Ортопедия и травматология", член на УС на Балканската асоциация по артроскопия, спортна травматология и спортна медицина. 

 

Конференция по детска ортопедия и травматология, САндански, 2018Конференцията беше открита от един от доайените на българската ортопедия и травматология проф.д-р Борислав Владимиров, учител на повечето от съвременните водещи специалисти в областта. Той пожела на колегите си повече подкрепа в областта на детската ортопедия и травматология и по-малко комерсиализация, да не забравят, че "децата не са комерсиални, те са благодат". 

Приветствени думи към аудиторията отправиха и председателят на Секция "Детска ортопедия и травматология" - д-р Райчо Кехайов, както и проф. Асен Балтов, председател на БОТА.

Акцентите на тазгодишната конференция са върху "Ъглови деформации на крайниците при деца и подрастващи"

В уводните лекции д-р Венелин Алексиев от УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" представи видовете ъглови деформации на крайници при деца и подрастващи, а д-р Мазнейков насочи вниманието върху оперативните техники при лечение на феморо-пателарна нестабилност.

 

Феморо-пателарната нестабилност е един много тежък проблем, който дълги години се неглижираше, изтъкна водещият ортопед, но благодарение на новите открития и технически постижения, вече се лекува успешно. Форумът е едно от местата, на които се дискутират какво повече може да бъде направено, за да се подобри лечението и комфортът на пациентите.

В богатата научна програма бяха показани

съвременни методи на диагностика, рехабилитация и терапия, модерни оперативни техники, специфики на ортопедичните прегледи при новородени и малки деца, спортни травми - терапия и рехабилитация и др. 

 

Сред основните теми бяха детската ортопедия и педиатрична травматология с акценти върху имлантно направлявания костен растеж (презентация на Б.Христов), Single leg test при деца с ъглови отклонения на долните крайници, представен от доц. Ташева (НСА); Хирургична корекция при клинодактилия на пръстите на ръката (д-р Людмил Симеонов), лечение на фрактурите на проксималната радиална фаза с малък метафризарен фрагмент чрез ретроградна цинтромедуларна трансфизарна фиксация (колектив Пукарски, Енчев, Цуцумански, Дренчев, Пенев); Поведение при посттравматична уврeда на периферните нерви на долен крайник. Д-р Фурлакис от МБАЛ "Надежда" концентрира вниманието на колегите си върху първичния ортопедичен преглед при новороденото и необходимостта той да бъде проведен в първите 72 часа. След оживен дебат, специалистите се обединиха около становището, че ранното диагностициране на луксациите е ключово за тяхното успешно лечение. 

 

Четвъртата научна сесия от кенференцията беше посветена на 

Спортна травма

като уводната лекция в нея беше на д-р Алпер Мурадов от МБАЛ "Света София", който се спря обстойно на глезенната нестабилност. Кинезитерапевтът от НСА доц. Любомира Саздова разгледа Foam roller и неговото приложение за автомиофасциална релаксация при спортисти. Беше представен и клиничен опит за приложение на пилатес машини при възстановяване на фрактури в областта на лакътната става след РСОМ - презентация на А.Николова.

 

Вниманието на специалистите в залата беше привлечено от лекцията на д-р Добрев от МБАЛ "Света София", в която се показаха съвременни методи при хирургично лечение на мускулно-сухожилни увреди, които са все по-чести и тежки. При децата във връзка с повишаващите се натоварвания на мускулно-скелетния апарат се достига и до повече травми.

 

Всички сесии от конференцията се радваха на висок интерес от страна на специалистите, като всяка презентация продължаваше с оживени дискусии, показващи, че форумът е място, на което пристъствието е активно и продуктивно, а не формално.

 

 "Изключително важна и полезна е колаборацията между колегите, както и приемствеността между поколенията. Този форум събира както нас, нашите учители, така и младите колеги, които ще поемат нещата. Това е смисълът - да работим заедно", сподели своето удовлетворение д-р Мазнейков.

 

 

Конференция по детска ортопедия и травматология, Сандански, 2018

 

В рамките на "Дни на детската ортопедия и травматология" се проведе и отчетно-изборно събрание на секция "Детска ортопедия и травматология", на която за председател на секцията беше предложен д-р Венелин Алексиев от  "Детска ортопедична клиника" към УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев".

Организационен и Научен комитет на Конференция "Дни на детската ортопедия и травматология", Сандански, 2018г.:
проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – Почетен Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
д-р Райчо Кехайов – Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
д-р Венелин Алексиев, дм – Клиника „Детска ортопедия” към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”, Медицински Университет, гр. София;
д-р Христо Мазнейков – Член на УС на Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и спортна медицина.

Коментари