Публикация

НСОПЛБ: Агенцията за социално подпомагане да дава бележките за имунизации


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлага служебната бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на децата, да бъде получавана безвъзмездно от родителите в подразделенията на Агенцията за социално подпомагане.

Бележката е необходимата за отпускане на месечни помощи.

Информацията за извършените профилактични прегледи и имунизации на децата може да бъде предоставяна всеки месец по служебен път в електронен вариант на агенцията от здравната каса, смята НСОПЛБ.

Според него това би улеснило и самите родители.

„Неприемливо е в средата на финансовата година да се включват административни услуги, които не са предвидени в Националния рамков договор, не са обезпечени финансово и натоварват работата на общопрактикуващите лекари, като отнемат от времето, предвидено за профилактика и лечение, и намаляват приходите в практиките”, посочва сдружението.

То е изпратило становището си до министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова и до един от заместниците й - проф. Иван Миланов.

Коментари