Публикация

РЕПОРТАЖ от Първа Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

Конференцията е единствената по рода си, която обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България


Първото издание на Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки се проведе на 19-20 април 2018 г. във Факултета по химия и фармация към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Събитието е инициатива на Студентския инициативен комитет на Факултета по химия и фармация под патронажа на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

*Видеото е изработено от Alma Mater TV!

Коментари