Публикация

Кредитът за Дома на лекаря е тройно обезпечен


Корпоративната търговска банка е откупила дълга на Българския лекарски съюз към  „Токуда банк” чрез рефинансиране на кредита, като срещу сумата от 420 хил. лв. е предложено тройно обезпечение.

След няколкомесечна проверка на документацията и счетоводната фактология, свързана с финансовата ангажираност на БЛС към строителството на Дома на лекаря, на Националния съвет беше представен за първи път прозрачен отчет – кога, как, от кого и с какво обезпечение е взет кредитът от 420 хил. лева, съобщава съсловната организация.

Кредитът от Корпоративната търговска банка е обезпечен с ипотека на земята от 1760 кв.метра, с ипотека върху правото на строеж, с особен залог върху банковите сметки на БЛС (разплащателни, депозитни и т.н.).

Ипотекирането е извършено без да има изготвена актуална оценка за реалната стойност на земята от лицензиран оценител.

„Считам това тройно осигуряване на кредита от 420 хил. лв. за крайно неуместно и затормозяващо действията на Управителния съвет на БЛС като инвеститор по изграждането на Дома на българския медик. Създадената ситуация с обезпеченията (особено двете ипотеки) е пречка и за осъществяване на публично-частно партньорство при изграждане на сградата”, посочва адвокатът на лекарския съюз Иван Сотиров.

По предложение на д-р Здравко Димитров, председател на районната лекарска колегия в Бургас, Националният съвет е решил да се потърси по-изгодно предложение за рефинансиране на кредита от Корпоративна търговска банка, да се извърши актуална оценка за стойността на земята от лицензиран оценител и да се направи ревизия на платените дейности на фирмата-изпълнител на проектите. Ще се открие и процедура за търсене на стратегически инвеститор за строежа на дома.

Коментари