Публикация

В Кърджали се проведе втора техническа среща по проект MediciNet II

В Кърджали се проведе  втора техническа среща по проект MediciNet II

MediciNet II: Насърчаване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ”


На 11 юни 2018 г. се проведе втора техническа среща по проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва­нето: Подобряване на сътрудничест­вото между болни­ците в прилагането на спешна медицин­ска помощ" (MediciNet II), финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”, съгласно договор №B2.9a.01.

На срещата присъстваха представители на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД и на Многопрофилната болница «Шишманолу» в гр. Комотини. На срещата беше представен напредъка на дейностите по проекта, който стартира през м. септември 2017 г., бяха обсъдени и предстоящите стъпки за следващите 3 месеца, които включват провеждане на тръжни процедури за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, разработване на софтуерно приложение за здравен обмен; провеждане на съвместни семинари и обучения.

Целта на проекта MediciNet II е подобряване на ефективността на първичната и спешна медицинска помощ в трансграничния регион на областите Родопи и Кърджали, чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови медицински услуги и оборудване в двете партньорски болници.        Чрез модернизиране на медицинското оборудване и услугите,  проектът MediciNet II има за цел да повиши нивото на  първичните и спешни медицински услуги, предоставяни на местното население.

Коментари