Публикация

Качество на живот при пациенти с онкологично заболяване

Презентацията е изнесена на XIX-ти Световен конгрес по психо-онкология, Берлин, 16-18.08.2017г.


Психо-онкологията обхваща дейности свързани със страховете на хората от онкологичното заболяване, психичните препядствия съпътстващи лечението, начина на живот след лечението. Работи върху целия психичен и социален спектър свързан с хората страдащи от онкологични заболявания. Тя се грижи за психологическите и поведенческите аспекти както за пациентите и техните близки, така и за медицинския персонал работещ в онкологичните отделения.

 

Основните цели пред психо-онкологията са:

 

  • Да осигури активна терапевтична концепция за пълното възстановяване на пациента и неговото семейство от момента на научаване на диагнозата до пълната възможност за пълноценен качествен живот
  • Да подобри средата за работа, комфорта на всички звена в онкологичното отделение
  • Да подпомага комуникацията лекар- пациент

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Качество на живот при пациенти с онкологично заболяване

Коментари