Публикация

Жалба до ВАС спря поръчката за новите линейки

Жалба до ВАС спря поръчката за новите линейки

Фирма със 100 лева капитал блокира търга за втори път


Дружество, регистрирано преди два месеца, спира за втори път обществената поръчка за закупуване на 400 нови линейки, обявена от Министерството на здравеопазването.

Фирма „Вайнман Технолоджи“ ЕООД първо поиска спиране на поръчката в Комисията за защита на конкуренцията

С определение от 14 юни комисията отхвърли направеното искане, определяйки го за неоснователно.

 

На 22 юни обаче

срещу определението на КЗК дружеството е подало частна жалба до Върховния административен съд

„Подадената жалба препятства възобновяването на поръчката за закупуване на линейки до произнасянето на Върховния административен съд. Очаква се съдът да се произнесе по частната жалба най-късно до средата на юли“, информира здравното министерство.
 

„Вайнман Технолоджи“ ЕООД е дружество, което е регистрирано на 26.04.2018 г., с капитал 100 лева.

 

Обществената поръчка за закупуването на 400 линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна.

 

Общият бюджет по проекта е над 163 млн. лв.

 

Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
 

Коментари

Анонимен
29 юни 2018 12:22

Това е силно порочна практика, фирмата трябва да  докаже, че разполага с ресурси, адекватни за изпълнение на поръчка от 160 млн.лева!