Публикация

Екип на МУ-Варна взе участие в Първия международен конгрес по перинатално общо здраве

Екип на МУ-Варна взе участие в Първия международен конгрес по перинатално общо здраве

Водеща тема на форума беше „Перинатално общо здраве: първите хиляда дни от живота. Иновации и трансдисциплинарни взаимодействия"


В периода 27 – 30 юни 2018 г. в гр. Синая, Румъния се проведе Първият международен конгрес по перинатално общо здраве PERINATAL 2018. Водеща тема на форума беше „Перинатално общо здраве: първите хиляда дни от живота. Иновации и трансдисциплинарни взаимодействия".

Представителите на Медицински университет – Варна проф. Тодорка Костадинова- зам.-ректор „Международно сътрудничество", проф. Соня Тончева- директор на Филиал Шумен и ас. Теодора Евтимова от катедра „Здравни грижи" се включиха дистанционно в конгреса с два доклада на тема „Kонсултативна работа сред маргинализирани групи - предизвикателство за акушерката в България" и „Акушерски център за семейно консултиране - възможност за самостоятелна практика на българската акушерка".

В научната програма на PERINATAL 2018 бяха включени пленарни сесии на водещи европейски и световни учени от над 15 държави, сред които Сър Майкъл Мармот (University College London), проф. Елиът Сорел (George Washington University), проф. Джан Карло Ди Ренцо (University of Perugia), Жан-Пиер Кан (Centre Hospitalier Universitaire de Nancy) и други. 

Работните семинари бяха посветени на най-новите научни открития и приложенията им по отношение на развитието на детския мозък, геномика, микробиоми, имунна система, профилактика на заболяванията в перинаталния период, ваксини и ваксинации и тяхната уместност през целия живот, кърмене, аспекти на защитата и промоцията на здравето и храненето, ролята на информационните и комуникационните технологии, достъп, качество и устойчивост на глобалните здравни системи и тяхното изпълнение и интегрирана грижа за постигане на перинатално общо здраве.

Коментари