Публикация

МЗ: Търгът за новите линейки не е спрян

МЗ: Търгът за новите линейки не е спрян

Търгът за закупуване на 400 нови линейки не е спрян. Процедурата по подаване на оферти продължава, като крайният срок е 10 август.

 

Това уточнява Министерството на здравеопазването. 

 

На 24 юли в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила

нова жалба срещу обществената поръчка за линейките

- този път от фирма „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик“. Преди това друга фирма - „Вайнман Технолоджи“ ЕООД, на два пъти поиска спиране на търга, но съдът остави без уважение това искане.

 

Прави впечатление, че текстовете в новата жалба са структурирани по идентичен начин с текстовете в жалбата от „Вайнман Технолоджи“, изтъква МЗ. Поискана е временна мярка „спиране на процедурата“, като

мотивът за обжалване е „недостатъчен срок за изготвяне на оферти“

„Буди съмнение и доколко жалбата е подадена от „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик“ и действително налице ли е представителна власт на лицето, подписало жалбата“, посочват от ведомството.

 

И още: 

Съгласно новите изменения на ЗОП (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.), когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК, каквото в момента все още не е образувано. В тази връзка процедурата може да продължи, като същата следва да бъде спряна в случай, че КЗК образува производство по жалбата.
 

Коментари