Публикация

Одобриха програмата „Иновативни, нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“

Одобриха програмата „Иновативни, нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“

Министерският съвет одобри национална научна програма „Иновативни нискотоксичии биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).

Общият й бюджет за периода 2018-2021 г. е в размер на 5,9 млн. лв.

С изпълнение на програмата се очаква изследванията да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници, съобщиха от пресслужбата на кабинета след днешното заседание.

Следва да се разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества

и да се определи качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина.

 

Успешното разработване на алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания ще допринесе за подобряване на качеството на живот на населението. Също така ще намали натиска върху здравната и социалната система чрез оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции, както и периодите на нетрудоспособност на засегнатите. Това се очаква да доведе до икономически и социални ползи за страната, смятат от правителството.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката

Целта е да се постигне преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

 

Коментари