Публикация

Предлагат закриване на болници, само софийските са повече от тези в Австрия

Предлагат закриване на болници, само софийските са повече от тези в Австрия

 Министерски съвет да дава разрешение за новите болници и дейностите, които те ще извършват, предлагат от МЗ. Към момента тези разрешения се дават от здравното министерство.  да се разрешават от, а не от Министерството на здравеопазването (МЗ). Такова е предложението на здравното ведомство. Друго предложение на ведомството е за строги и ясни правила при пререгистрация на клиниките - частни и държавни, когато се касае за промяна и разширяване на дейността им.

По този начин ще бъде избегната неравнопоставеността по отношение на порочната практика тежките и нископлатени дейности да се извършват предимно в държавните и общински болници, обосновават предложението си от МЗ.

Към днешна дата  България има около 360 болници, 480 са болничните структури като. От тях около 100 са частни. За сравнение само в София болниците са толкова, колкото в Австрия. 

Включете се в дискусия: Смислени ли са идеите в новия модел за реформа на МЗ?

 

Освен съкращаването на лечебни заведения

сред предложенията, които отново са повдигнати, са демонополизацията на НЗОК, задължителното здравно застраховане и  профилактиката като финансов инструмент за намаляване на разходите за лечение. 

 

Вноската за заместващо осигуряване да остане 8%, а не да се повиши с 2 процента, каквото беше първоначалното предложение. Съсловните организации се връщат в преговорите за цените на медицинските дейностите, заплащани от здравната каса и застрахователтие. В проекта се предвижда по-голямо място за частните фондове, като те да се превърнат в действащ конкурент на НЗОК.

 За това обаче има изискуем минимум

от 500 000 клиенти, национално представителство във всички областни гардове, както и пълно покритие на страната с договори с лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Изрично се упоменава и наличието на информационна система, въпреки че самата здравна система още не разполага с такава.

Друго ограничение за застрахователите е, че няма да им бъде позволено да филтрират и избират пациентите си според здравния им риск, а печалба ще генерират по ред и условия, определени от Комисията по финансов надзор. Датата за публично обсъждане на предложенията остава 26 септември.

Коментари