Публикация

161 нови случая на ХИВ у нас през тази година

161 нови случая на ХИВ у нас през тази година

Към 31 юли 2018 г. общо 1 430 души се проследяват в секторите за лечение на ХИВ/СПИН, а

1 334 (93%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия

Това сочат данните на Министерството на здравеопазването, представени на форум, който се проведе в София, на тема „Да говорим открито за ХИВ“.

 

Събитието беше организирано от Фондация „Глас“ ГлаксоСмитКлайн, и в него взеха участие представители на Сдружение „Здраве без граници“, Checkpoint София Център за сексуално здраве, на Националната пациентска организация, Младежката ЛГБТ организация „Действие“, както и на Фондация „Сингъл степ“.

От началото на тази година са открити нови 161 ХИВ–серопозитивни

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Това е една от основните причини неправителственият и публичният сектори да работят съвместно за разкриването на нови, потвърдени от Националната референтна лаборатория по ХИВ и СПИН случаи. Тя е единствената в България, където по безспорен начин се доказва дали даден пациент е ХИВ-позитивен, или не.

 

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

в световен мащаб има 4 основни предизвикателства по отношение на борбата с ХИВ

- подобряване и увеличаване на тестването и диагностиката, осигуряване на по-добър достъп до лечение и вирусен контрол при лекуваните, както и справяне с продължаващата стигма спрямо инвектираните.

 

На събитието бе отчетено, че България също трябва да се справи с тези предизвикателства.

 

161 нови случая на ХИВ у нас през тази година

 

 

За целта страната ни вече е предприела редица мерки. Напълно безплатно са осигурени тестове за ХИВ/ СПИН. Въведена е комбинирана антиретровирусна лекарствена терапия, чрез която

 

ХИВ се трансформира от почти сигурно фатално заболяване до управляемо хронично състояние

 

От 2016 г. пациентите у нас имат възможност да започнат терапията си веднага, каквито са и препоръките на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS).

 

Ключова роля в преодоляването на всички предизвикателства по отношение на ХИВ у нас имат неправителствените организации, които работят пряко с една от най-големите рискови групи – мъжете, които правят секс с мъже, стана ясно още на форума.

Коментари