Публикация

Психиатрите в България намаляват заради недофинансиране на системата

Психиатрите в България намаляват заради недофинансиране на системата

Един от основните проблеми на българската психиатрия е нейното системно недофинансиране. Това каза председателят на Българската психиатрична асоциация д-р Емил Грашнов по време на ХХVІ конференция по психиатрия, която се проведе на 12 и 13 октомври в Правец. По думите му, липсата на средства води до редуциране на броя на специалистите в тази област, защото много от тях търсят професионална реализация в чужбина. Той добави, че притокът на млади лекари, които искат да специализират психиатрия, също намалява, което

затруднява окомплектоването на лечебните заведения

д-р Емил Грашнов
д-р Емил Грашнов

 

Д-р Грашнов заяви, че сред основните акценти на научната програма на конгреса са:

 

  • общата психиатрия;
  • съдебната психиатрия;
  • детската психиатрия;
  • психотерапията;
  • зависимостите.

 

По време на форума бяха представени няколко нови лекарствени терапии, както и метод за определяне на лечението на пациентите чрез генетични изследвания.

 

Предишният председател на асоциацията проф. Христо Кожухаров отбеляза, че през тази година научната програма набляга на разглеждането на случаи от психиатричната практика. По думите му това е изключително полезно за младите специалисти, които могат да научат много нови неща.

 

Един от симпозиумите е посветен на

лечението на депресията

По време на презентациите лекарите обсъдиха дали да намалят дозите на лекарствата, как да удържат на натиска на близките или на пациента, дали да комбинират терапията, колко дълго да продължи лечението.

 

проф. Христо Кожухаров
проф. Христо Кожухаров

 

Проф. Кожухаров каза, че Катедрата по клинична психология към МУ-Варна, която той ръководи, е представила своята работа в направления, като:

 

  • Кроскултурален анализ на самоубийствата;
  • Психодрама при паническо разстройство;
  • Алкохолна зависимост.

„Важен симпозиум беше транскраниалната магнитна стимулация при лечение на зависими пациенти и депресивни разстройства. Дълго време бягахме от тази тема, но това е бъдещето. Психиатрията трябва да излезе от тесния обсег на групите медикаменти, които ползва, и да разшири обзора си“, заяви той.

Коментари