Публикация

Нови пунктове за издаване на европейски здравни карти


За да бъде подобрено обслужването на гражданите при издаването на европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК), фирмата, която изработва документите, откри нови 38 дистрибуторски пункта на територията на страната.
Това съобщи Националната здравноосигурителна каса.

Местата, където се приемат заявленията за издаване на ЕЗОК, са 67, като най-много са офисите в София, Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Благоевград и Враца.

Адресите на пунктовете, където се приемат документи за издаване на европейска здравноосигурителна карта, са публикувани на сайта на здравната каса, в рубрика „Международно сътрудничество” – „Европейска интеграция”.

За издаване на картата се подава заявление по настоящ адрес, като се заплаща само  цена от 0,12 лв. за формуляр по образец.

През 2009 г. са издадени общо 91 300 ЕЗОК и 26 000 удостоверения за временното й заместване.


" }-->

Коментари