Публикация

ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ

ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ

 

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS, рТМС) е иновативно, безопасно и финансово изгодно лечение както на зависимост към алкохол (алкохолизъм), така и на други видове зависимости, което се посочва от последни проучвания. Нови данни показват, че rTMS на фронталните (челните) мозъчни региони може да промени специфични вериги в мозъка и да доведе до съществени промени в структурите, свързани с пристрастяването към различни субстанции.
Транскраниалната магнитна стимулация е неинвазивен метод на подаване на магнитни импулси в мозъка. Процедурата включва използване на специализиран накрайник върху скалпа, така че магнитното поле да може ефективно да преминава през черепа, което позволява силни вълни да проникнат в подлежащата мозъчна тъкан. TMS може да се използва или за повишаване, или за понижаване на възбудимостта на невроните (нервните клетки) в целеви области на мозъка.
Подаването на множество магнитни импулси в определена последователност може да доведе до дълготрайни промени в мозъка, които улесняват или възпрепятстват възбудимостта на невроните. Въпреки че TMS е сравнително нов подход за лечение на зависимост към алкохол и други вещества, се възлагат големи надежди в бъдеще.
Прилагането на TMS може да облекчи симптомите на зависимост към психоактивни вещества и алкохол чрез засилване на активността в област на мозъка, наречена дорзолатерална префронтална кора (DLPFC) – област, която участва в контрола на импулсите, както и в контрола на други мозъчни области.
Съществуват изследвания, които дават обещаващи резултати за пациентите, подложили се на rTMS, а именно – те са по-склонни да се въздържат от кокаин и алкохол, в сравнение с пациентите, получили лекарства само за симптомите, свързани с прекъсване на употребата.
Заключението на учените: Трансканиалната магнитна стимулация се намесва в мощния потенциал на мозъка за функционална реорганизация и предлага нова надежда за създаване на трайни промени, които да позволят възстановяването на връзките на мозъчната система.
Медицински център Интермедика разполага с най-модерния в България апарат за Транскраниална магнитна стимулация. Освен зависимости, в лечебното заведение се лекуват и пациенти, страдащи от различни психични разстройства като депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), разстройства свързани с тревожност и стрес, паническо разстройство (панически атаки), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и др.

Коментари