Публикация

Увеличава се разходната част на НЗОК с 220 млн. лева


Правителството актуализира бюджета на здравната каса, като реши общият размер на средствата в разходната част на бюджета на институцията да се увеличи с 220 млн. лв.

Одобреният законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. предвижда 27 млн. лева да се използват за лекарства, медицински изделия и диетични храни, 178 млн. лева - за болнична помощ, 13 млн. лева - за покриване на разликата в потребителската такса за пенсионерите. Два милиона лева ще бъдат като резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Приходната част на бюджета на институцията се увеличава с 53 млн. лв. В частта на здравноосигурителните вноски повишението е с 40 млн. лв., а в частта на получените трансфери от здравното министерство - с 13 млн. лв.

С промяната в приходната и разходната част салдото по бюджета на НЗОК за тази година ще се намали със 167 млн. лв.

С приемането на новия законопроект ще се осигурят допълнително средства за реализиране на здравноосигурителни плащания от страна на здравната каса за 2010 г. Това ще гарантира качествено лечение на пациентите, финансовата стабилност за системата и сигурност за изпълнителите на медицинска помощ, съобщава още правителственият пресцентър.


Коментари