Публикация

Правителството отпусна още 5 млн. лв. на МЗ

Правителството отпусна още 5 млн. лв. на МЗ

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Средствата са с целево предназначение за държавни лечебни заведения за болнична помощ

- търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, уточняват от правителствената информационна служба.

 

Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора, основните от които са Националната здравна стратегия 2020 и Концепция „Цели за здраве 2020“.

 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ.

Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение

Ще се повиши качеството на живот на пациентите, допълват от Министерския съвет.

Коментари